Home / All News

All News

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В КАЗАХСТАН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-20 ГОДИНА
22.07.2019
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за ...
Source: ЦМДМ
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В КАЗАХСТАН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-20 ГОДИНА
22.07.2019
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност с цел ...
Source: ЦМДМ
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В РУСИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-20 ГОДИНА
19.07.2019
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за ...
Source: ЦМДМ
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В РУСИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-20 ГОДИНА
19.07.2019, ЦМДМ
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност с цел ...
Покана за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност „УУЗИ” - випуск 2019 г.
19.07.2019, Деканат ГФ
Защитата на дипломните работи на дипломантите от специалност „УУЗИ”, випуск 2019 г. (първи дипломен семестър) ще се проведе на 23.07.2019 ...
Source: Деканат ГФ
ОБЯВЕНО Е ВТОРО ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ!
15.07.2019
Обявено е второ (ОКОНЧАТЕЛНО) класиране! Списъците с приетите студенти са разлепени на входа на Новата сграда и Ректората. В раздел ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 51