Home / All News

All News

Церемонията по връчване на дипломите на Строителен факултет
16.11.2018, Д. Динев
Церемонията по връчване на дипломите на дипломираните инженери по специалност ССС, кратка магистърска програма УПС, кратка ...
Source: Деканат СФ
ПРОФЕСИИТЕ „АРХИТЕКТ“ И „УРБАНИСТ“ В ЕС
14.11.2018, Милена Ташева
 Проведе се работна среща по проект „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“ 
ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „СИСТЕМИ ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО“ – KNAUF
14.11.2018

Source: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”
ВОН КНСБ ПОИСКА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
13.11.2018, Стефан Аспарухов
На 13.11.2018г. Университетската синдикална организация към НБС ВОН КНСБ предложи на Ректора на УАСГ: 1. Прилагане на чл. 43 КТД за ...
ЕЗИКОВИ ИЗПИТИ ЕРАЗЪМ+
12.11.2018
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява график на изпитите за езикова оценка към Център по приложна ...
Source: ЦМДМ
8th. Bulgarian-Austrian Seminar Hydrological hazards and related problems UACEG, Sofia, Bulgaria
10.11.2018, Department of Hydraulic Engineering of UACEG
8th. Bulgarian-Austrian Seminar Hydrological hazards and related problems UACEG, Sofia, Bulgaria  
ПОКАНА за защита на Дипломни работи на Дипломанти от специалност „Устройство и управление на земи и имоти”
09.11.2018, Деканат ГФ
Защитите на випуск 2018 година (2-ри дипломен семестър) ще се проведат на 13.11.2018 г. от 09:30 ч. в зала 405 Ректорат. 
Source: Деканат ГФ
Обява за заемане на академични длъжности
09.11.2018
 В Държавен вестник брой 93/09.11.2018г. е публикувана следната обява
Source: Човешки ресурси
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 314