Home / All News /

ПОСЛЕДНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ В СЪРБИЯ

30.04.2018, Петър Филков

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) и Хидротехническият факултет (ХТФ) към УАСГ обявяват ПОСЛЕДЕН ПРИЕМ за набиране на кандидати за мобилност на преподаватели по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2017 - 2018 г. Мобилностите са по "Ключова дейност 107 - Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и университетите в Ниш и Нови Сад, Република Сърбия.

Според условията на проекта преподавателите трябва да изнесат лекции на теми от областта на водното строителство - водоснабдяване и канализация, хидротехническо строителство, хидромелиоративно строителство, хидравлика и хидрология, пречистване на води.

Броят на мобилностите е две. Те трябва да се осъществят до средата на м. юни 2018 г. 

Условия на мобилността:
Индивидуална финансова подкрепа: 160 Евро/ден
Финансова подкрепа за пътуване: 180 Евро
Продължителност на престоя: 5 работни дни (+2 дни за път)

Заявления се подават в ЦМДМ, Ректорат, каб. 206 в срок до 8 май 2018 г.Source: Хидротехнически факултет