Home / All News /

Защита на дисертацонен труд на арх. Тихомира КОСТОВА

06.06.2018

защита на дисертационен труд на арх. Тихомира КОСТОВА

на 19 юни 2018 в зала 315 от 14.00 часа

ще се проведе защита на дисертационен труд на тема "АРХИТЕКТУРНИ ПРОБЛЕМИ НА ФОРМИТЕ ЗА ОБИТАВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ХОРА ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА"

приложени документи

заповед на Ректора на УАСГ

рецензии:

1. проф. д-р арх. Боряна ГЕНОВА

2. член кор. проф. дн арх. Атанас КОВАЧЕВ

становища:

1. доц. д-р арх. Мария ДАВЧЕВА

2. проф. д-р арх. Антон ГУГОВ

3. проф. д-р арх. Иван ДАНОВ

АвторефератSource: катедра Жилищни сгради