Home / All News /

Анкетни карти за оценка на вашите преподаватели

07.06.2018

Уважаеми студенти,

Моля изтеглете анкетна карта и я попълнете с вашите впечатления за преподавателите, с които сте имали контакт през учебната година. Вашето мнение е важно за нас.

Анкетите са напълно анонимни. Изпратете попълнените PDF формат анкети по имейл на Студентския съвет на следните адреси:

Архитектурен факултет - survey_arch@uacg.bg

Строителен факултет - survey_civil@uacg.bg

Факултет по транспортно строителство - survey_transp@uacg.bg

Геодезически факултет - survey_geo@uacg.bg

Хидротехнически факултет - survey_hydro@uacg.bg