Home / All News /

Разпределение на ПРЕДДИПЛОМАНТИТЕ от специалност "АРХИТЕКТУРА" по катедри за УГ 2018/2019

02.07.2018
Уважаеми Колеги, приложен към настоящото съобщение ще намерите списък с разпределение на преддипломантите от специалност "Архитектура" по специализирани катедри за учебната година 2018/2019

Source: Деканат на АФ