Home / All News /

ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ ПО СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО ЗА ВиК и ТС

10.09.2018

На дата 12 септември 2018 от 10:30 часа в зала 713 ще се проведе изпит по Сградостроителство за специалностите ВиК и ТС.Source: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”