Home / All News /

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА АРХ. МИЛЕНА НАНОВА

17.10.2018, Д. Недялков

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА АРХ. МИЛЕНА НАНОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 18.10.2018г. (четвъртък), по повод заемане на академична длъжност “Доцент” към катедра “Жилищни сгради”, доц. д-р арх. Милена Нанова от катедра “ Жилищни сгради” ще изнесе публична лекция на тема:

„МОРФОЛОГИЯ НА МАЛКОЕТАЖНИТЕ ЖИЛИЩНИ СТРУКТУРИ С ВИСОКА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ“

Лекцията ще се проведе в зала 315, Архитектурен факултет, ет.3, блок А, УАСГ. Поканват се всички интересуващи се от тематиката.Source: катедра "Жилищни сгради"