Home / All News /

Изпитни дати по Сградостроителство за студенти задочно обучение по ССС

08.11.2018

Студентите задочно обучение по специалност ССС, могат да се явяват на изпити на следните дати в зала 803 от 12:00 часа:

17 ноември 2018

15 декември 2018

19 януари 2019

16 февруари 2019

16 март 2019

6 април 2019

11 май 2019Source: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”