Home / All News /

Изпитни дати към катедра АИТ зимна сесия 2018-209

07.01.2019

доц д-р арх. С. Иванова

ПИИС

ССС I група 22.01.2019  зала 609 от 9:30 часа

ССС II група 29.01.2019 зала 609 от 9:30 часа

ССС III група 08.01.2019 зала 609 от 9:30 часа

ССС IV група 28.01.2019 зала 609 от 9:30 часа