Home / All News /

Награждаване на победителите в конкурса "Моят Еразъм"

05.07.2019, ЦМДМ

На 31.05.2019 г. приключи конкурсът за есе/снимка на тема „Моят Еразъм“, организиран от Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ съвместно със сдружение Еразмус Стюдънт Нетуърк към УАСГ (ЕСН УАСГ).

Участие в конкурса взеха 7 студенти участвали в студентска мобилност за обучение по програма Еразъм+, представители на различни специалности. 

На 13.06.2019 г. комисия в състав:
Председател проф. д-р инж. Стойо Тодоров Зам.ректор по ЕМС
и членове доц. д-р арх. Боян Георгиев, Директор на ЦМДМ;
ст.пр. Десислава Петкова, Директор на ЦПЛ;
студ. Красимир Генчев, вице-председател на ЕСН УАСГ
се събра и обсъди постъпилите материали на участниците в конкурса.

 

 

Комисията реши:

1. Присъжда награда за първа категория – ваучер на стойност 300 лв. на Кристин Джалова, АФ.
2. Присъжда награда за втора категория – ваучер на стойност 300 лв. на Моника Георгиева, ХТФ.
3. Присъжда поощрителна награда – ваучер на стойност 50 лв. за верига книжарници ORANGE
Ирина Стоянова, АФ.
4. Останалите четирима участици получават сертификат за участие и ваучер на стойност 20 лв. за верига книжарници ORANGE.

Връчването на наградите сес състоя на 18.06.2019 г.


A whale of a time - collage
Габриела Делова

Есе на тема Моят Еразъм
Доротея Петрова


Сатиричен СТИХ
Ирина СтояноваЕсе на тема Моят Еразъм
Кристин Джалова