Home / All News

All News

Открит конкурс по НВМОП за доставка на компютри и периферия
09.08.2011
Доставка на компютърни конфигурации и периферия за нуждите на учебния и научноизследователски процес в УАСГ
ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в УАСГ
29.07.2011
УАСГ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на Университета.
Доцент към катедра “Организация и икономика на строителството” ( 05.02.21 )
27.07.2011, Катедра “Организация и икономика на строителството”
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 376/26.05.2011 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.
Source: Катедра “Организация и икономика на строителството”
Решение за избор на изпълнител по МОП (Ремонт на сградния фонд на УАСГ)
19.07.2011
Решението на Ректора на УАСГ от 18.07.2011 г. класира участниците и обявява изпълнители по обособени позиции в Открит конкурс по НВМОП.
Summer training in architectural technology in progress NOW!
14.07.2011, Kliment Radoev
 Visited sites: 1. Arena Zagreb 2, Museum of modern art - Zagreb 3. Zagreb tower 4. Cathedral - Zagreb 5. Fun, Shopping, pizza and beer - Karlovacko :) 6. Mumuth House - Graz 7. Kusthaus Gallery Graz ...............   ...
Source: Kunsthaus Graz
Такси за обучение за учебната 2011/2012
07.07.2011, ДФСД
С Постановление № 127 от 12 май 2011 г. на МС са определени следните такси за студентите от УАСГ   
Go to page 1 ... 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 ... 295