Home / About the University / Tenders and contracts

Tenders and contracts

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 14.06.2018 г.
11.05.2018
Обявен със Заповед № 228 / 09.05.2018 г. на Ректора на УАСГ.