Home / About the University / Tenders and contracts

Tenders and contracts

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 14.06.2018 г.
11.05.2018
Обявен със Заповед № 228 / 09.05.2018 г. на Ректора на УАСГ.
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 18.05.2018 г.
05.04.2018
Обявен със Заповед 169 / 04.04.2018 на Ректора на УАСГ.
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 16.04.2018 г.
27.03.2018
Обявен със Заповед № 87 / 23.02.2018 г. на Ректора на УАСГ.
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 09.03.2018 г.
29.01.2018
Обявен със Заповед №40 / 25.01.2018 г. на Ректора на УАСГ.
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 01.03.2018 г.
22.01.2018
Обявен със Заповед №24 / 17.01.2018 г. на Ректора на УАСГ.
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 15.01.2018 г.
02.01.2018
Обявен със Заповед №531 / 07.12.2017 г. на Ректора на УАСГ.
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 11.12.2017 г.
15.11.2017
Обявен със Заповед № 475 / 03.11.2017 г. на Ректора на УАСГ.
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 10.11.2017 г.)
11.10.2017
Обявен със Заповед № 425/29.09.2017 г. на Ректора на УАСГ.
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 12