Home / About the University / University News

University News

Церемонията по връчване на дипломите на Строителен факултет
16.11.2018, Д. Динев
Церемонията по връчване на дипломите на дипломираните инженери по специалност ССС, кратка магистърска програма УПС, кратка ...
Source: Деканат СФ
Обява за конкурс
16.10.2018
Наемане на млад учен към проект BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ...
Програми за обучение в Институт фон Карман
17.09.2018
Краткосрочни и дългосрочни програми за обучение в Институт фон Карма за динамика на флуидите, Брюксел, Белгия. Онлайн кандидатстване: ...
Source: МОН
Стипендии на Германската служба за академичен обмен DAAD
17.09.2018
 Германската служба за академичен обмен (DAAD) , съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, предоставят ...
Source: ЦМДМ
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 г.
03.09.2018
Ръководството на УАСГ кани всички студенти, преподаватели и служители на тържествената церемония по официалното откриване на учебната ...
Мониторинг на строителни и геотехнически съоръжения
27.08.2018, Д. Динев
ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР
Допълнителен прием
24.07.2018
Информация за допълнителния прием за учубната 2018/2019 година може да намерите в прикачения файл.
Покана за изложба
28.06.2018
Покана за международната изложба "ИЗКУСТВОТО НА ДЖЪН, ШАН, ЖЕН (ИСТИННОСТ, ДОБРОТА, ТЪРПЕНИЕ). Повече информация в приложените ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 27