Home / About the University / University News /

Награда на УАСГ от вестник "Строител"

11.04.2019

 По случай 10 годишния юбилей на в-к "Строител", Ректорът на УАСГ получи награда с грамота за добро партноьрство и успешно проведени съвместни инициативи.