Home / Education / Postgraduate Studies / Current procedures

Current procedures

Защита на дисертационен труд на гл. ас. инж. Методи Борисов Андреев с научен консултант проф. д- р инж. Константин Павлов Русев
09.12.2014
На 17.12.2014 г. (сряда) от 14.30 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (зала 311) ще се проведе ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на ...
Source: катедра "Масивни конструкции"
Представяне на дисертационен труд на тема:„ВЛИЯНИЕ НА ФОРМАТА НА БРЕГОВЕТЕ ВЪРХУ НАПРЕГНАТОТО И ДЕФОРМИРАНО СЪСТОЯНИЕ НА КАМЕННО-НАСИПНИ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ С ВЕРТИКАЛНО ГЛИНЕНО ЯДРО”
09.12.2014
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е  На 15.12.2014 г. (понеделник) от 16.00 ч. в зала А-205 ще бъде проведена публична защита на дисертация на тема: „ВЛИЯНИЕ ...
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на гл. ас. арх. Данаил Господинов Недялков, докторант на самостоятелна подготовка с Научен консултант проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
09.12.2014
Със Заповед на Ректора на УАСГ №1405/20.11.2014г., София са назначени специалисти за членове на Научно жури във връзка с Процедура за защита на ...
Source: катедра „Промишлени и аграрни сгради“ на АФ при УАСГ
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на гл. ас. арх. Никола Димитров Миронски, докторант на самостоятелна подготовка с Научен консултант проф. д-р арх. Йордан Василев Радев
07.12.2014, Деканат на АФ
Със Заповед на Ректора на УАСГ №1360/13.11.2014г.са назначени специалисти за членове на Научно жури във връзка с Процедура за защита на ...
Source: катедра "Жилищни сгради"
Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на гл.ас. инж. Тоньо Минков Чолаков
25.11.2014
 Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на гл.ас. инж. Тоньо Минков Чолаков ...
ПОКАНА за публична защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Йордан Димитров Герински
25.11.2014, катедра "Хидромелиорации"
 На 12.12.2014 г. (петък) от 14.00 ч. в зала А-205 ще бъде проведена публична защита на дисертация на тема: "Изследване на конструкции и схеми ...
Source: катедра "Хидромелиорации"
Открито заседание за защита на дисертационен труд на гл. ас. инж. Евгени Иванов Георгиев с научен консултант проф. д- р инж. Димитър Генчев Димов
24.11.2014
На 10.05.2013 г. от 14.30 ч. в Заседателната зала на СФ (зала 311) ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ...
Source: катедра "Масивни конструкции"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6