Home / Become a Student / Regular / Parttime Courses / News /

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ-ПЪРВОКУРСНИЦИ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“

01.06.2017
ВиК операторите ще осигурят 28 стипендии за новоприети студенти – първокурсници от учебната 2016/2017 г. по специалност „Водоснабдяване и канализация“ за целия период на обучение – от първи до последен курс. Стипендията ще бъде в размер на 200 лв. през първи курс, 250 лв. през втори курс, 300 лв. през трети курс, 350 лв. през четвърти курс и 400 лв. през пети курс и ще се предоставя всеки месец през съответната година. Допълнително, извън размера на месечната стипендия, на приетите първокурсници ще бъде заплащана и таксата за обучение за всеки семестър. За постигнати високи резултати от обучението студентите ще бъдат и допълнително поощрявани с парични средства. На завършилите студенти се гарантира и осигурено работно място по специалността! Повече информация се предоставя от Декана на Хидротехническия факултет доц. д-р инж. Ирина Костова и ръководителя на катедра „ВКПВ“ доц. д-р инж. Димитър Аличков.