Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Иван Секулов

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Иван Секулов
E-mail delphineco@aster.net
Постъпил в УАСГ 2003