Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Дитер Гуткнехт

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Дитер Гуткнехт
E-mail Gutknecht@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2004

Научна дейност

Технически университет - Виена