Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Хелмут Дробир

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Хелмут Дробир
E-mail drobir@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2006

Научна дейност

Технически университет - Виена