Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Харолд Шу

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Харолд Шу
E-mail harald.schuh@tuwien.ac.at
Постъпил в УАСГ 2009

Научна дейност

Технически университет - Виена