Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Калин Радлов

Строителен факултет, Технология и механизация на строителството - Ръководител катедра

Строителен факултет, Технология и механизация на строителството

доц. д-р инж. Калин Радлов
Кабинет Б1048
Приемно време

 Вторник: 11:30 - 13:00

Телефон 0885/208879
E-mail kradlov@abv.bg

Лекционни курсове

"Оценка на машини, съоръжения и оборудване" за ГФ - УУЗИ

"Строителни машини" за СФ-ССС, ФТС и ХТФ

"Строителни машини" за СФ-ССС англоезично

"Строителни машини и механизация" за СФ-УС

"Практика по строоителни машини" за СФ-ССС, ФТС, СФ-ССС АЕО и ХТФ

"Сградни инсталации" за СФ - ЕЕС

"Инженерни инсталации в сгради" за СФ-ССС

Образование

 2007-магистър-машинен инженер, специалност "Машиностроене и уредостроене"

2010-доктор по специалност "Подемно-транспортни машини". Тема на докторска дисертация: "Сеизмична квалификация на носеща конструкция на мостов кран"

2013-доцент по специалност "Пътни и строителни машини"

 

Езици

английски език - мн. добро

немски език - добро

руски език - средно

Хоби

1.Шотокан карате

2.Наблюдение поведението на редки видове прелетни птици

3.Аржентинско танго