Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Ханс Йодл

Факултет по транспортно строителствоДоктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Ханс Йодл
E-mail hans.jodl@tuwien.ac.at
Постъпил в УАСГ 2012