Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

инж. Гюлназ Алиманова

Строителен факултет, Строителни материали и изолации - Докторант

инж. Гюлназ Алиманова
Кабинет Б1027
Приемно време

ПРИЕМНО ВРЕМЕ В СЕДМИЦА ЗА ЗАВЕРКИ

Понеделник  от 10.00ч. до 12.00ч.

Сряда             от 14.00ч. до 15.00ч.

E-mail students.alimanova@gmail.com