Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

арх. Дарена Милкова

Архитектурен факултет, История и теория на архитектурата - Докторант

арх. Дарена Милкова

Образование

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България
Април 2017 - до момента
докторант

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България
Септември 2007 – Февруари 2013
магистър архитект


ENSA Paris-La Villette, Париж, Франция
Септември 2010 - Юли 2011
обучение по програма ERASMUS


Четвърта езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри", гр. Варна, България
Септември 2002 – Юни 2007
средно образование

Езици

Майчин език:
Български език


Други езици:
Френски език - С2
Английски език - C2
Испански език - А2