Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. Петер ван ден Брок

Център за международна дейност и мобилностДоктор хонорис кауза

проф. Петер ван ден Брок
E-mail peter.vandenbroeck@kuleuven.be
Уебсайт https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00005922
Постъпил в УАСГ 2015

Научна дейност

KU Leuven, Belgium