Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Йолина Ценкова

Строителен факултет, Организация и икономика на строителството

гл.ас. д-р инж. Йолина Ценкова
Кабинет Б1034
Приемно време

Летен семестър 2018/2019г.

 Поправителна сесия - 10 септември- 9.00ч. - Залата ще бъде уточнена допълнително.

Факс cenkova_fce@uacg.bg
E-mail jolina_cenkova@abv.bg

Лекционни курсове

 

  •  Организация и управление на инвестиционния процес - I ч. в бакалавърска програма по "Управление в строителството"
  • Организация и управление на инвестиционния процес - II ч. в бакалавърска програма по "Управление в строителството"
  • Управление на качеството на проекта