Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р арх. Младен Танов

Архитектурен факултет, Градоустройство

гл.ас. д-р арх.  Младен Танов