Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. арх. Боян Митов

Архитектурен факултет, Технология на архитектурата

ас. арх. Боян Митов
Кабинет 726(А)
Приемно време

Понеделник от 14:00 до 16:00 часа

E-mail b.mitov@gmail.com
Уебсайт http://www.ami.bg

Образование

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), магистър по специалността „Архитектура”

Висше строително училище „Любен Каравелов“, магистър по специалността „Управление на инвестиционни проекти”

Езици

Английски

Научни интереси

 Архитектурни проблеми при пожарозащита на строителните конструкции

Членство

  • Съюз на архитектите в България (САБ)
  • Камара на архитектите в България (КАБ)

Участие в проектиране и строителство

  • Идеен и технически проект за нов Хангар за ремонт и обслужване на самолети с работилници и офис помещения на „Хели ер-САУ“АД
  • Разширение на съществуващите съоръжения за поддръжка и ремонт на самолети за Луфтханза Техник София, включващо нова Обслужваща сграда (14600кв.м.) с площадкови мрежи, частична реконструкция на Хангари 2; 2-разширение и 1А и същ. площ. мрежи, в УПИ LV-18, кв.2, м. Летищен комплекс София, преустройство на съществуващи помещения и пристройка на ХАНГАР 3.
  • Реконструкция и разширение на производствени сгради за "БАЛКАНФАРМА - ДУПНИЦА" АД (АКТАВИС) - Частично преустройство на Таблетен цех 2, подмяна на оборудване и надстройка за техническо помещение, пристрояване на помещения за форматни части към таблетен цех 2
  • Депо за ремонт на локомотиви в гр. София
  • Жилищни сгради
  • Интериори
  • Серия проекти за енергийна ефективност
  • и други