Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Крумка Касапова

Строителен факултет, Строителна механика

гл.ас. д-р инж. Крумка Касапова