Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Дилян Благов

Строителен факултет, Строителна механика

доц. д-р инж. Дилян Благов
Кабинет Б436
Приемно време

12 септември - 9:30-11:30

Телефон 9635245/455
E-mail dblagov_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане XX век
Семейно положение неженен
Постъпил в УАСГ 2003

Лекционни курсове

Устойчивост на строителните конструкции - специалности ССС и СТС (ІV курс)

Строителна механика - специалност Архитектура (І курс)

Строителна механика - специалност Управление в строителството (І курс)

Образование

Висше - ПГС (УАСГ)

Езици

английски и руски - писмено и говоримо

Научни интереси

Строителна механика; нелинейно реагиране на строителни конструкции, подложени на сеизмични въздействия.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

нелинейно реагиране при сеизмични въздействия; pushover analysis; time history analysis

Друга информация

Изпит по УСК и Строителна механика ще има на 13.09.2019 г. от 8:30 ч.

Конспекти

Конспект по Устойчивост на строителните конструкции
Спец. ССС (ІV курс, ІІІ поток) и СТС (ІV курс)

Конспект по Строителна механика за 2018 г.
за спец. Архитектура и Управление в строителството

Учебни материали