Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Асен Стакев

Строителен факултет, Технология и механизация на строителството - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Асен Стакев
Кабинет А302
Телефон 9635245/494
E-mail stakev_fce@uacg.bg
Семейно положение женен

Образование

висше иженерно образование

Езици

руски, английски

Професионални умения

Изграждане на сгради,пътища, мостове, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения. Управление и контрол на производството в цеховете на производствено- техническата база на строителството Контрол на качеството и инвеститорски контрол в строителството. Лабораторни и полеви изпитвания на почви, инертни материали , бетон , армировъчна стомана. Сертифициране на строителна продукция .