Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. инж. Стефан Кинарев

Строителен факултет, Строителна механика - Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. инж. Стефан Кинарев
Кабинет Б442
Телефон 9635245/472
E-mail sk_fce@uacg.bg