Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д.н. арх. Благовест Вълков

Архитектурен факултет, Обществени сгради - Хоноруван преподавател

проф. д.н. арх. Благовест Вълков
Кабинет 207
Телефон 029635245 / 723
Факс
E-mail bvest_far@uacg.bg

Лекционни курсове

Специализирани лекции по Обществени сгради

Образование

 • магистър;
 • доктор.

Научни интереси

 • теория на архитектурата;
 • обществени сгради;
 • синтез на архитектурата с другите изкуства.

Научна дейност

 • учебник Специализираното обучение по проектиране на Общедствени сгради;
 • книга Архитектурната метафора;

Членство

 • САБ;
 • КАБ.

Участие в проектиране и строителство

100 проекта за обществени сгради и паметници

Научни и академични длъжности

професор

Ключови думи за научно-изследователска дейност

теория на архитектурата, обществени сгради, синтез

Публикации

Публикации:

 1. Художествени явления и взаимоотношения в архитектурата (архитектура, скулптура, живопис) | годишник на ВИАС | ХХIХ т. 1981-1982, Св. 2;
 2. Късен модернизъм | годишник на ВИАС | ХХIХ т. 1981-1982, Св. 2;
 3. Пространствени значения на елементите в интериора | годишник на ВИАС | ХХХ т. 1982, Св. 2 — съвместно с Явор Банков;
 4. Диалектика на архитектурното пространство | годишник на ВИАС | ХХХII т.1987, Св. 2;
 5. Архитектура ХХ век | годишник на ВИАС | ХХХII т.1987, Св. 2;
 6. Основни принципи на проектирането — група МТ архитекти | годишник на ВИАС | ХХХIII т.1987, Св. 1;
 7. Размисли по повод конкурс за центъра на Сливен | годишник на ВИАС | ХХХV т. 1989-1990, Св. 1;
 8. Форма и отношение в архитектурата | сп.Архитектура | бр. 3/1990;
 9. Обновлението на образованието трябва да се предхожда от образование на обновлението | сп. Архитектура | бр. 4/1994;
 10. Светлината, що сияе в мрака — църковната архитектура: възможно ли е творчество? | сп. Архитектура | бр. 1/1995;
 11. За "добрата" реформа в Архитектурния факултет | сп. Архитектура | бр. 6/1996;
 12. Преходна ли е архитектурата на прехода I сп. Архитектура I бр. 5/1997;
 13. Бог е и единство, простота и сила | сп. Архитектура | бр. 1/2000;
 14. Хилтън: Образ и антиобраз | сп. Архитектура | бр. 1/2002
 15. Публично и лично в архитектурното проектиране | сп. Архитектура | бр. 1/2006;
 16. Паметта и нейната форма или (още) едно мнение за Паметника на Червената армия | сп. Архитектура | бр.5/2011;
 17. Пекин 2008 (представяне и коментар на олимпийските обекти) | сп.Архитектура | бр. 4/2008;
 18. The communist monuments | сп. Abitare | бр. 3/2009;
 19. Име легенда — 120 години на проф. арх. Станчо Белковски | сп. Архитектура | бр. 4/2011;
 20. Форма и отношение в архитектурата | сп. Архитектура | бр. 3/1990.

 

Участия в конференции:

 1. доклад A Metaphoric Picture of the Process — Ideal and Real | международна конференция в Хонг Конг | 2000;
 2. доклад Съвременното архитектурно образование и практиката | национална конференция на САБ и Архитектурния факултет при УАСГ | 2003;
 3. доклад Към логоцентрично моделиране на архитектурното творчество | юбилейна научна конференция 65 години УАСГ | 2007;
 4. доклад Морфология на архитектурното пространство | международна научна конференция УАСГ | 2009.

Курсови задачи и задания