Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Димитър Тонков

Геодезически факултет, Приложна геодезия

доц. д-р инж. Димитър Тонков
Кабинет Р415
E-mail tonkov_fgs@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1987

Лекционни курсове

Инженерна геодезия I част за спец. Геодезия - 30ч.+30ч.
Инженерна геодезия за спец ХТС/ХМС - 30ч.+60ч.
Инженерна геодезия за спец. ВиК - 30ч.+60ч.
3D моделиране във вертикалното планиране за спец."Геодезия" - 15ч.+30ч.
 

Образование

Висше – инженер по геодезия, фотограметрия и картография – 1985 г. ВИАС
Образователна и научна степен „доктор” – 2012 г.
Доцент по обща, висша и приложна геодезия - 02.01.2014 г.

Публикации

Публикации
доц. д-р инж. Димитър Тонков

Книги

Аналитично определяне на площи
доц. д-р инж. Димитър Тонков

Конспекти

Конспект_ХТФ.doc
доц. д-р инж. Димитър Тонков

Други

АВТОБИОГРАФИЯ
доц. д-р инж. Димитър Тонков


Фото галерия

  • Автореферат - заглавна страница
  • Аналитично определяне на площи - заглавна страница
  • Дисертация - заглавна страница

Хоби

История