Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

ас. инж. Даниела Георгиева

Строителен факултет, Автоматизация на инженерния труд

ас. инж. Даниела Георгиева
Кабинет Б6
Приемно време Летен семестър 2015/2016 г.: вторник 12.00 - 14.00 ч.петък 16.00 - 18.00 ч.
Телефон 9635245/303
E-mail gdani_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2001

Образование

Магистър - Строителен инженер ПГС (ССС) – конструктор, УАСГ – София, 1998 г.

Езици

Английски, руски

Членство

от 2005 г. : Член на КИИП, РК София-град

Учебни материали

3D-model - part 3
ас. инж. Даниела Георгиева

3D-model - part 4
ас. инж. Даниела Георгиева

3D model - part 5
ас. инж. Даниела Георгиева

3D-model - part6
ас. инж. Даниела Георгиева