Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

арх. Александра Вадинска
Докторант

проф. д.н. арх. Тодор Василев
Хоноруван преподавател

доц. д-р инж. Красимир Василев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д.н. инж. Станислав Василев
Ръководител катедра

гл.ас. д-р инж. Георги Василев
Преподавател

доц. д-р инж. Божидар Велев
Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р инж. Константин Велинов
Преподавател

доц. д-р Тони Венелинов
Преподавател

проф. д-р инж. Кулдип Вирди
Доктор хонорис кауза

гл.ас. д-р инж. Драгомир Вражилски
Преподавател

проф. д.н. арх. Благовест Вълков
Хоноруван преподавател

проф. д-р инж. Васил Вълчинов
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Върбан Стефанов Върбанов
Преподавател (пенсиониран)

доц. инж.геол. Радослав Върбанов
Преподавател (пенсиониран)