Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

доц. д-р инж. Кирил Габровски
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Росица Ганчева
Преподавател (пенсиониран)

инж. Бистра Ганчева
Докторант

инж. Неделчо Ганчовски
Докторант

ст.пр. Илиян Генев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Боян Георгиев
Директор на център

доц. д-р инж. Цветан Георгиев
Преподавател

проф. д-р инж. Атанас Георгиев
Хоноруван преподавател

доц. д-р инж. Димитър Георгиев
Преподавател

ст.пр. Асен Георгиев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Евгени Георгиев
Преподавател

доц. д-р инж. Лазар Георгиев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев
Преподавател

доц. Димитър Георгиев
Преподавател (пенсиониран)

инж. Тихомир Георгиев
Докторант

ас. арх. Мартин Георгиев
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Доника Георгиева
Преподавател

ас. инж. Даниела Георгиева
Преподавател

ас. инж. Петя Георгиева
Преподавател

гл.ас. д-р арх. Снежина Георгиева
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Ангел Геренски
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Йордан Герински
Преподавател

проф. д-р инж. Трифон Германов
Преподавател (пенсиониран)

арх. Цветомира Гиргинова
Докторант

проф. д.н. мат. Тодор Гичев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Славейко Господинов
Зам.-ректор по учебна дейност, качество и акредитация

ас. арх. Милена Гочева
Преподавател

ст.пр. Галина Градинарова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Христо Грозданов
Преподавател

доц. Тодор Груев
Преподавател (пенсиониран)

инж. Петя Груева
Докторант

доц. д-р инж. Донка Гутева
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Дитер Гуткнехт
Доктор хонорис кауза