Начало / Преподаватели / Преподавателски състав

Преподавателски състав

Тук можете да намерите списък на преподавателите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

проф. д-р инж. Йозеф Еберхардщайнер
Доктор хонорис кауза

проф. д.н. инж. Теодор Етимов
Преподавател (пенсиониран)