Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

доц. д-р инж. Борис Цанков
Зам.-ректор по развитие и информационни технологии

ас. арх. Валери Ценов
Технически организатор

Георги Цонев
Специалист, поддръжка