Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

Красимира Васева
Секретар на катедра

проф. д.н. инж. Станислав Василев
Ръководител катедра

инж. Светлана Василева
Началник отдел

инж. Красимир Величков
Инженер поддръжка

Илия Велков
Специалист, поддръжка

доц. д-р Тони Венелинов
Преподавател

инж. Димитър Витанов
Помощник-ректор

мат. Албена Владимирова
Инспектор на факултет

Десислава Владимирова
Инспектор/заплати

Зоя Владова
Организатор

Адриана Владова
Счетоводител

Мая Войнова
Инспектор/кадри

Валентина Вълова
Библиограф-информатор