Начало / Преподаватели / Администрация

Администрация

Тук можете да намерите списък на служителите в Университета. Подредени са по азбучен ред, по фамилно име.

ас. арх. Николай Давидков
Технически организатор

инж. Павел Давидов
Ръководител лаборатория

доц. д-р арх. Орлин Давчев
Зам.-декан по учебната дейност

Мариана Дачева
Инспектор на факултет

ас. инж. Светослав Делийски
Инженер поддръжка

Елена Джамбазка
книговезец

инж. Сашко Димитров
Инженер поддръжка

Първан Димитров
Дърводелец

Ирина Димитрова
Библиотекар

Кунка Димитрова
Организатор

Елисавета Димитрова
Организатор

Станислава Димитрова
Секретар на катедра

Лъчезар Димов
шофьор автобус

Биляна Димова
Инспектор на факултет

доц. д-р инж. Добромир Динев
Директор на център

Росица Динева
Инспектор

инж. Звездичка Добрева
Инспектор

Ивелина Донева
Началник отдел

Ивайло Дончев
Библиотекар

гл.ас. инж. Петър Дракалиев
Системен програмист в УЦИТ

Вяра Дюлгерова
книговезец

Мая Дюлгерова
Счетоводител