Начало / Преподаватели / Актуални конкурси /

Обява за академична длъжност "главен асистент"

01.02.2019

 В Държавен вестник брой 10/01.02.2019г. е пубикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование Технически науки  професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия към катедра „Строителни материали и изолации“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. 


Документи по конкурса се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет №202, сграда Ректорат на УАСГ, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54


Източник: Човешки ресурси