Начало / Преподаватели / Текущи процедури

Текущи процедури

В тази страница се обявява информацията свързана с процедури за избор на преподаватели съгласно Закона за развитие на академичния състав в РБ и правилниците към него.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА АРХ. МИЛЕНА НАНОВА
17.10.2018, Д. Недялков
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА АРХ. МИЛЕНА НАНОВА
Източник: катедра "Жилищни сгради"
Публична защита на докторска дисертация на арх. Галена Илиева Москова – Сунгарска
29.06.2018, данаил недялков
Публична защита на докторска дисертация на арх. Галена Илиева Москова – Сунгарска
Източник: катедра "Промишлени и аграрни сгради"
СКРЪБНА ВЕСТ
09.01.2017

Източник: Р. Джурова-Рождественска
Конкурс за доцент към катедра "ГРАДОУСТРОЙСТВО"
20.01.2014, катедра "ГРАДОУСТРОЙСТВО"
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 802/ 25.11.2013 г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на "доцент" по ...
Източник: катедра "ГРАДОУСТРОЙСТВО"
Конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра "Геотехника"
23.08.2013
В Държавен вестник бр. 74 от 23.08.2013г. е публикувана обява на конкурс за заемане на академична длъжност доцент.
Източник: отдел "Човешки ресурси"
Конкурс за доцент към катедра "Масивни конструкции"
14.06.2013
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 261/ 19.04.2013г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на доцент по професионално ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
Конкурс за доцент към катедра"Геотехника"
05.06.2013
Със Заповед на Ректора на УАСГ No. 210/01.04.2013 са назначени специалисти за членове на научно жури.
Конкурс за доцент към катедра "Масивни конструкции"
29.05.2013
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 264/ 19.04.2013г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на доцент по професионално ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
Страници: 1 | 2 | 3