Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Reinforced Concrete Structures / Materials

Materials

Publications

Контрол на провисванията на стоманобетонни елементи
проф. д-р инж. Атанас Георгиев, инж. Константин Велинов


ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ ПО ЕВРОКОД 2
проф. д-р инж. Константин Русев, доц. д-р инж. Лена Михайлова

ИЗЧИСЛИТЕЛНА ДЪЛЖИНА НА ЗАКОТВЯНЕ ПО ЕВРОКОД 2
проф. д-р инж. Константин Русев, доц. д-р инж. Владимир Янчев

ОРАЗМЕРИТЕЛНА ДЪЛЖИНА НА СНАЖДАНЕ ПО ЕВРОКОД 2
доц. д- р Владимир Янчев, проф. д-р инж. Константин Русев


1. ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА ПЪЛЗЕНЕ СПОРЕД ЕВРОКОД 2. REGARDING CREEP COEFICIENT ACCORDING EC2
доц. д-р инж. Димитър Димитров, гл.ас. инж. Евгени Георгиев

Books
Conspects

Stobet
Конспект и встъпителна лекция към дисциплината „СТОМАНОБЕТОН” за ССС (поток ІІІ)

Конспект по Стоманобетон ССС
проф. д-р инж. Б. Захариева-Георгиева

ОбИСК конспект ТС'17
проф. д-р инж. Д. ДимовКонспект по "Стоманобетонни мостове" за ССС
проф. д-р инж. Димитър Димитров


Конспект по стоманобетонни конструкции за ССС
проф. д-р инж. Б.Захариева- Георгиева

Study materials

Стоманобетонен фундамент по ЕС2
гл.ас. д-р инж. Васил Кърджиев
Проект на гладка безгредова плоча
Доц. д-р инж. Б.Захариева-Георгиева


Методически указания за проект по стоманобетон за ССС по ЕС2
Доц. д-р инж. Б.Захариева-Георгиева, доц. д-р инж. М.Трайкова


Сеизмично изследване на стоманобетонни стенни конструкции
проф. Йордан Милев и доц. Васил Кърджиев
Лекции по Стоманобетон ССС II поток
доц. д-р инж. Борянка Георгиева


Моделиране на стенна конструкция
Моделиране на стоманобетонна стенна конструкция в Advance Design


Стоманобетонна колона - проект за ССС
Проф. д-р инж. Б. Захариева - Георгиева

Резервоар-цилиндрична стена
инж. Таня ЧардаковаПроста греда
Таня ЧардаковаОразмеряване на безгредова плоча-пример
гл.ас. д-р инж. Таня Чардакова-Нацкова

армировъчен план безгредова плоча - долна армировка
гл.ас. д-р инж. Таня Чардакова-Нацкова

армировъчен план безгредова плоча - горна армировка
гл.ас. д-р инж. Таня Чардакова-Нацкова

Безгредова плоча в AD
Моделиране на безгредова плоча в Advance Design

Методически указания за проект по стоманобетон за ССС по ЕС2 - част 1
Доц. д-р инж. Б.Захариева-Георгиева, доц. д-р инж. М.Трайкова

Постер за дипломна работа
Указания за разработване и примерен постер

Coursework ans assignments

ОбИСК тематичен план ТС'17
проф. д-р инж. Д. Димов

Курсови протоколи по ОбИСК-ТС'17
проф. д-р инж. Д. Димов

Examination rules


Others