Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав

Състав

проф. д-р инж. Иван Марков
Ректор

проф. д-р инж. Славейко Господинов
Зам.-ректор по учебна дейност, качество и акредитация

проф. д-р арх. Валери Иванов
Зам.-ректор по научна и приложна дейност

проф. д-р инж. Стойо Тодоров
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

доц. д-р инж. Борис Цанков
Зам.-ректор по развитие и информационни технологии

инж. Димитър Витанов
Помощник-ректор

проф. д-р арх. Асен Писарски
Декан

проф. д-р инж. Фантина Рангелова
Декан

проф. д-р Владимир Тодоров
Декан

проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
Декан

доц. д-р инж. Ирина Костова
Декан

доц. д-р инж. Весела Захариева
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р арх. Орлин Давчев
Зам.-декан по учебната дейност

проф. д-р инж. Николай Рангелов
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Дарина Нитова
Зам.-декан по научна и международна дейност

доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Зам.-декан по научна и международна дейност

доц. д-р инж. Петър Филков
Зам.-декан по научна и международна дейност

доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
Ръководител катедра

проф. д.н. инж. Станислав Василев
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Иван Данов
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Калин Тихолов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Богомил Петров
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Димитър Аличков
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Лисев
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Владимир Костов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Маргарита Мондешка
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Михайлов (Доктор на икономическите науки)
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Виктор Ташев
Ръководител катедра

доц. д-р физ. Звезделин Пейков
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Тодор Костадинов
Ръководител катедра

доц. Владимир Игнатов
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Минчо Ненчев
Преподавател

проф. д-р инж. Борислав Белев
Директор на център

проф. д-р инж. Димитър Димитров
Преподавател

проф. д-р инж. Марина Трайкова
Преподавател

проф. д-р инж. Пламен Чобанов
Преподавател

проф. д-р инж. Ирина Рибарова
Преподавател

проф. д-р инж. Димитър Кисляков
Преподавател

проф. д-р инж. Красимир Петров
Преподавател

проф. д-р инж. Виктор Ризов
Преподавател

проф. д-р инж. Петър Павлов
Директор на център

проф. д-р инж. Лена Михова
Преподавател

проф. д-р инж. Милчо Лепоев
Преподавател

проф. д-р инж. Юлиан Тотев
Преподавател

проф. д-р мат. Цанко Дончев
Преподавател

проф. д-р мат. Ганчо Тачев
Преподавател

проф. д-р инж. Петър Пенев
Преподавател

проф. д-р инж. Пламен Малджански
Преподавател

проф. д-р инж. Борислав Маринов
Преподавател

проф. д-р инж. Теменужка Бандрова
Преподавател

проф. д-р арх. Пламен Нанов
Преподавател

проф. Христо Харалампиев
Преподавател

доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Преподавател

доц. д-р арх. Боян Георгиев
Директор на център

доц. д-р арх. Мариана Цветкова
Преподавател

доц. д-р арх. Цветан Симеонов
Преподавател

доц. д-р арх. Виолета Комитова
Преподавател

доц. д-р арх. Райна Кюприбашиева
Преподавател

доц. д-р арх. Екатерина Сентова
Преподавател

доц. д-р арх. Александрина Ненкова
Преподавател

доц. д-р арх. Тодор Цигов
Преподавател

доц. д-р инж. Добромир Динев
Директор на център

доц. д-р инж. Александър Трайков
Преподавател

доц. д-р инж. Росица Петрова
Преподавател

доц. д-р инж.хим. Соня Димитрова
Преподавател

доц. д-р инж. Красимир Кукурин
Преподавател

доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
Преподавател

доц. д-р инж. Ангел Захариев
Преподавател

доц. д-р инж. Венци Божков
Преподавател

доц. д-р инж. Мартина Печинова
Преподавател

доц. д-р инж. Димитър Георгиев
Преподавател

доц. д-р инж. Ягода Тодорова
Преподавател

доц. д-р инж. Румен Миланов
Преподавател

доц. д-р инж. Евелина Иванова
Преподавател

доц. д-р икон. Тончо Тончев
Преподавател

доц. д-р инж. Христо Дечев
Преподавател

доц. д-р физ. Светлана Джамбова
Преподавател

доц. д-р Симеон Стефанов
Преподавател

доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Преподавател

доц. д-р инж. Румяна Хаджиева-Захариева
Преподавател

доц. д-р инж. Андрей Тоцев
Преподавател

доц. д-р инж. Лазар Георгиев
Преподавател

доц. д-р инж. Георги Иванов
Преподавател

доц. д-р Александър Цветков
Преподавател

доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
Преподавател

доц. д-р инж. Иван Ростовски
Преподавател

доц. д-р Тони Венелинов
Преподавател

доц. д-р физ. Ангел Апостолов
Преподавател

доц. Денко Колев
Преподавател

доц. Генчо Накев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Владимир Попов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Цветан Благоев
Преподавател

ас. инж. Гергана Антова
Преподавател

проф. д-р арх. Георги Станишев
Хоноруван преподавател

проф. д-р инж. Атанас Георгиев
Хоноруван преподавател

доц. д-р инж. Цветана Лалова
Хоноруван преподавател

проф. д-р инж. Михаил Цанков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Димитър Даков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Стефан Цачев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Тодор Бараков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Димитър Димов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Росица Ганчева
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Здравко Бонев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Иво Байчев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Георги К. Тодоров
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Васил Вълчинов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Пеньо Пенев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Елена Димитрова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Атанас Николов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Боян Дамянов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Стоил Милков
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Кирил Габровски
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Асен Стакев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Любка Петрова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Красимир Василев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Диньо Динев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р мат. Владимир Самодивкин
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Бано Банов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Радка Янева
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Руска Динкова
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Гергана С. Моллова
Преподавател (починал)

доц. д-р мат. Диана Стоева
Преподавател (бивш)

доц. д-р инж. Ангелина Даскалова
Преподавател (бивш)