Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав

Състав

проф. д-р инж. Иван Димитров Марков
Ректор

проф. д-р инж. Славейко Господинов Господинов
Зам.-ректор по учебна дейност, качество и акредитация

доц. д-р арх. Валери Петков Иванов
Зам.-ректор по научна и приложна дейност

проф. д-р инж. Стойо Петков Тодоров
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

доц. д-р инж. Борис Цочев Цанков
Зам.-ректор по развитие и информационни технологии

инж. Димитър Николаев Витанов
Помощник-ректор

проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Декан

проф. д-р инж. Фантина Рангелова Рангелова
Декан

проф. д-р Владимир Тодоров Тодоров
Декан

проф. д-р инж. Елена Пенева Пенева-Златкова
Декан

доц. д-р инж. Ирина Стойкова Костова
Декан

доц. д-р инж. Весела Евгениева Захариева
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р арх. Орлин Славчев Давчев
Зам.-декан по учебната дейност

проф. д-р инж. Николай Найденов Рангелов
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Дарина Николаева Нитова
Зам.-декан по научна и международна дейност

доц. д-р арх. Гичка Ангелова Кутова - Каменова
Зам.-декан по научна и международна дейност

доц. д-р инж. Петър Иванов Филков
Зам.-декан по научна и международна дейност

доц. д-р мат. Екатерина Петрова Михайлова
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д.н. арх. Бойко Борисов Кадинов
Ръководител катедра

проф. д.н. инж. Станислав Василев Василев
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Иван Евгени Данов
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Калин Павлов Тихолов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Борянка Илиева Захариева-Георгиева
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Богомил Веселинов Петров
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Гергана С. Моллова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Димитър Кирилов Аличков
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Светлана Велкова Лилкова-Маркова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Владимир Иванов Костов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Виктор Добрев Ташев
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Димитър Кирилов Георгиев
Ръководител катедра

доц. д-р физ. Звезделин Иванов Пейков
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Тодор Тодоров Костадинов
Ръководител катедра

доц. Владимир Александров Игнатов
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Минчо Нетов Ненчев
Преподавател

проф. д-р арх. Боряна Тодорова Генова
Преподавател

проф. д-р инж. Борислав Цветков Белев
Директор на център

проф. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев
Преподавател

проф. д-р инж. Димитър Симеонов Димитров
Преподавател

проф. д-р инж. Марина Дончева Трайкова
Преподавател

проф. д-р инж. Пламен Лечев Чобанов
Преподавател

проф. д-р инж. Ирина Славова Рибарова
Преподавател

проф. д-р инж. Димитър Савов Кисляков
Преподавател

проф. д-р инж. Красимир Велков Петров
Преподавател

проф. д-р инж. Виктор Илиев Ризов
Преподавател

проф. д-р инж. Петър Димитров Павлов
Директор на център

проф. д-р инж. Лена Анастасова Михова
Преподавател

проф. д-р инж. Милчо Георгиев Лепоев
Преподавател

проф. д-р инж. Юлиан Йорданов Тотев
Преподавател

проф. д-р мат. Цанко Дончев Дончев
Преподавател

проф. д-р мат. Ганчо Тачев Тачев
Преподавател

проф. д-р инж. Маргарита Пенчева Мондешка
Преподавател

проф. д-р инж. Петър Тодоров Пенев
Преподавател

проф. д-р инж. Пламен Богданов Малджански
Преподавател

проф. д-р инж. Борислав Димитров Маринов
Преподавател

проф. д-р инж. Теменужка Любенова Бандрова
Преподавател

проф. д-р арх. Пламен Димитров Нанов
Преподавател

проф. Христо Кирилов Харалампиев
Преподавател

доц. д-р арх. Ясен Иванов Кьосев
Преподавател

доц. д-р арх. Боян Милчев Георгиев
Директор на център

доц. д-р арх. Мариана Дионисиева Цветкова
Преподавател

доц. д-р арх. Цветан Михайлов Симеонов
Преподавател

доц. д-р арх. Виолета Колева Комитова
Преподавател

доц. д-р арх. Райна Иванова Кюприбашиева
Преподавател

доц. д-р арх. Екатерина Кръстева Сентова
Преподавател

доц. д-р арх. Александрина Ненкова Ненкова
Преподавател

доц. д-р арх. Тодор Цигов
Преподавател

доц. д-р инж. Добромир Динев
Директор на център

доц. д-р инж. Александър Василев Трайков
Преподавател

доц. д-р инж. Росица Петрова
Преподавател

доц. д-р инж.хим. Соня Велкова Димитрова
Преподавател

доц. д-р инж. Красимир Василев Кукурин
Преподавател

доц. д-р инж. Мария Иванова Маврова-Гиргинова
Преподавател

доц. д-р инж. Ангел Красимиров Захариев
Преподавател

доц. д-р инж. Венци Христов Божков
Преподавател

доц. д-р инж. Мартина Димитрова Печинова
Преподавател

доц. д-р инж. Ягода Крумова Тодорова
Преподавател

доц. д-р инж. Румен Ангелов Миланов
Преподавател

доц. д-р инж. Евелина Иванова Иванова
Преподавател

доц. д-р мат. Владимир Димитров Самодивкин
Преподавател

доц. д-р мат. Диана Тодорова Стоева
Преподавател

доц. д-р икон. Тончо Белчев Тончев
Преподавател

доц. д-р инж. Христо Милев Дечев
Преподавател

доц. д-р инж. Ангелина Тодорова Даскалова
Преподавател

доц. д-р физ. Светлана Трифонова Джамбова
Преподавател

доц. д-р Симеон Стефанов
Преподавател

доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Преподавател

доц. д-р инж. Румяна Асенова Хаджиева-Захариева
Преподавател

доц. д-р инж. Андрей Емануилов Тоцев
Преподавател

доц. д-р инж. Лазар Димитров Георгиев
Преподавател

доц. д-р инж. Георги Росенов Иванов
Преподавател

доц. д-р Александър Василев Цветков
Преподавател

доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
Преподавател

доц. д-р инж. Иван Александров Ростовски
Преподавател

доц. д-р Тони Иванов Венелинов
Преподавател

доц. д-р физ. Ангел Апостолов
Преподавател

доц. Румяна Борисова Божкова
Преподавател

доц. Денко Тодоров Колев
Преподавател

доц. Генчо Драганов Накев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Цветан Валентинов Благоев
Преподавател

ас. инж. Гергана Боянова Антова
Преподавател

ас. инж. Владимир Пламенов Попов
Преподавател

проф. д-р арх. Георги Станишев
Хоноруван преподавател

доц. д-р инж. Цветана Савова Лалова
Хоноруван преподавател

проф. д.н. инж. Цвети Даков Даковски
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Михаил Иванов Цанков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Димитър Василев Даков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Стефан Илиев Цачев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Тодор Колев Бараков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Димитър Генчев Димов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Росица Ганчева Ганчева
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Здравко Бонев Петков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Иво Венков Байчев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Георги Костадинов Тодоров
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Васил Георгиев Вълчинов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Пеньо Димитров Пенев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Елена Димитрова Димитрова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Елена Иванова Малджиева - Пенева
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Венцислав Георгиев Иванов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Иван Христов Данчев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Атанас Григоров Николов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Людмил Василев Оксанович
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Боян Петров Дамянов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Стоил Бонев Милков
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Кирил Спасов Габровски
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Асен Иванов Стакев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Любка Заркова Петрова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Красимир Мирчев Василев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Диньо Генчев Динев
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Веселина Василева Пантофчиева
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Бано Петров Банов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Радка Христова Янева
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Руска Димитрова Динкова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Тодор Василев Василев
Преподавател (починал)

проф. д-р инж. Ана Христева Стоева
Преподавател (бивш)

доц. д.н. инж. Димитър Стойнов Димитров
Преподавател (бивш)

доц. д-р арх. Алекси Костов Патев
Преподавател (бивш)

доц. д-р инж. Георги Илиев Андонов
Преподавател (бивш)

доц. д-р инж. Николай Райков Колевски
Преподавател (бивш)

доц. д-р инж. Мая Благоева Илиева
Преподавател (бивш)