Начало / За Университета / Структура и управление / Съвет на настоятелите

Съвет на настоятелите

От края на 2008 г. към Университета се създаде Съвет на настоятелите, чиито функции се свеждат най-общо до даване на обществена подкрепа за решаване на проблемите на Университета и установяване на пряка по-тясна и ефективна връзка със строителната практика, с медиите и обществените организации.

За членове на Настоятелството бяха избрани с решение на Академичния съвет:

инж. Симеон Пешов, председател на Българската строителна камара;

арх. Петър Диков, главен архитект на гр. София;

инж. Павел Диковски, Изпълнителен директор на фирма “Пътперфект” – избран за председател от самите настоятели;

Венета Кръстева, Управител на в-к “Строителство Градът”;

инж. Ангел Янакиев, Председател на Камара на геодезистите;

Таня Петрова – журналист от в-к “Сега” (избрана от Студентския съвет);

инж. Димитър Маргаритов – Директор на дирекция “Държавна собственост и инвестиционна политика” на МОН (член от квотата на МОН).