Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

доц. д-р инж. Ирина Керелезова-Кожухарова

Строителен факултет, Строителна механика

доц. д-р инж. Ирина Керелезова-Кожухарова
Кабинет Б436
Приемно време

ЗА ЗАБРАВИЛИТЕ СТАТИКА 1: 

ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА СИ ОПРЕСНЯТ ЗНАНИЯТА ПО СТРОИТЕЛНА СТАТИКА ЧАСТ 1 МОГАТ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ ОЧНИТЕ ЗАНЯТИЯ НА ТРАНСПОРТНИЯ ФАКУЛТЕТ ТРЕТИ КУРС. 

В рамките на 5-6 дена по 8 часа на ден от 03.09.2019 ще проведа курс по строителна статика 1, на който каня всички желаещи да опреснят знанията си с цел да вземат изпита си по-лесно.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ПОРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ: 13.09.2019.

ИЗПИТИТЕ ЩЕ ЗАПОЧВАТ СЪС ЗАКУСКИ!!!

Всички подготвени могат да се явят с предварително изваден протокол.

 

Телефон 9635245/455
E-mail igk_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2003

Лекционни курсове

Строителна статика част 1 и част 2  - Транспортен факултет

ТЕП - Трансортен факултет

Structural Analysis part 1 - Строителен факултет

Строителна механика - Архитектурен факултет

Образование

1997 - Строителен инженер, ПГС-магистър, УАСГ

2002 - Доктор, научна специалност "Строителна механика, съпротивление на материалите"

Езици

Английски - добро ниво на владеене

Френски, Руски

Научни интереси

Механика на строителните конструкции, Механика на разрушението, Числени методи, Числено моделиране.

Научна дейност

Разработване на модели в областта механика на разрушението. Числени модели по метод на граничните елементи и метод на крайните елементи за решаване на задачите на механика на разрушението.

Участие в научно-изследователски проекти

Научно-изследователски проекти към ЦНИП при УАСГ и МОН в областта на механика на разрушението и численото моделиране.

Участие в международни проекти

 

Съвместни научно-изследователски проекти с ТУ - Копенхаген, Дания в областта на механика на разрушението.

Научни и академични длъжности

2003 - асистент в катедра "Строителна механика"

2004 - старши асистент в катедра "Строителна механика"

2007 - главен асистент в катедра "Строителна механика"

2013 - доцент в катедра "Строителна механика"

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 

Механика на разрушението, Метод на граничните елементи, Метод на крайните елементи, Числено моделиране на конструктивни елементи с методите на механика на разрушението.

Друга информация

Специализации, ТУ Дания

Книги

Въведение в теория на пластичността
Г. Господинов, И. Керелезова

КонспектиУчебни материалиКурсови задачи и задания

Правила за заверка

Други